468 F2d 1357 White v. United States Civil Service Commission C Rummel