670 F2d 889 United States of America v. Raymond Derosa