771 F2d 1551 Amalgamated Transit Union International v. J Donovan