196 F3d 1112 United States of America v. Tony Glen Adkins