197 F3d 870 United States of America v. Shalynda Harris