207 F3d 1086 United States of America v. Scott Plumley