228 F3d 1278 United States of America v. Anthony Swatzie