235 F3d 565 United States of America v. Anthony Dewayne Hishaw