242 F3d 393 United States of America, v. Thomas Fields