250 F3d 462 United States of America v. Shannon Strayhorn