251 F3d 1041 United States of America, v. Thomas Fields